Kako donirati?

Donacije koje će pomoći Krsti da nastavi da trenira i da se takmiči možete uplatiti na žiro račun:  265331031000233439 u Raiffeisen banci. Svrha uplate:   Donacija i sponzorstvo Primalac:         Sportsko udruženje“VIVAMOTUS“ Šifra plaćanja: 288.